Høring

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen)

Udkast til ændring af bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen).

 

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 27. november 2020.

 

Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-2020-1967 i emnefeltet, og med kopi til

hehus@mst.dk.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
27-11-2020
27-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Specialkonsulent, jurist Helle Husum
hehus@mst.dk
30-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 187,084 kB
Høringsliste 470,580 kB
Udkast til PRTR bek. 369,245 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 240,359 kB