Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriet sender udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsbekendtgørelsen) i høring.

De foreslåede ændringer foretages med henblik på at gennemføre VVM-direktivet i lyset af EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2019/2221 af 10. oktober 2019 vedrørende den danske implementering af VVM direktivet. De foreslåede ændringer sker endvidere i overensstemmelse med L 56 Forslag om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM direktivet og ændring af myndighedskompetencen for havbrug) fremsat i Folketinget den 8. oktober 2020. Hertil kommer enkelte andre ændringer. Høringsmateriale er vedlagt.


Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
26-11-2020
26-12-2020
01-01-2021
2020/2021
29-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 204,064 kB
Udkast til ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen 672,724 kB
Høringsliste 104,218 kB