Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel indeholder særlige regler om anvendelse af udrykningslygter for køretøjer, der tilhører visse offentlige myndigheder.

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter hvilke køretøjer der må forsynes med udrykningslygter. Udkastet fastsætter endvidere regler om anvendelse af udrykningslygterne. Muligheden for anvendelse af udrykningslygter efter bekendtgørelsen, vil ikke fritage føreren for pligten til at overholde færdselslovens bestemmelser.Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
08-11-2020
08-01-2021
17-11-2020
2020/2021
23-10-2020