Høring

Høring

Høring over udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
Cirkulæret vil udstedes som led i opfølgning af Klimaaftalen af 22. juni 2020 for energi og industri m.v. Cirkulæret forventes at træder i kraft den 1. januar 2021, således at den nye energispareindsats i ministerierne med tilhørende institutioner m.v. afløser den nuværende indsats, herunder gældende energisparemål.
Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
16-11-2020
16-12-2020
01-01-2021
2020/2021
23-10-2020