Høring

Høring

Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-forordning 2019/1020)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-forordning 2019/1020) i høring.

Baggrunden for lovforslaget er markedsovervågningsforordningen (forordning (EU) 2019/1020). Forordningen fastsætter bl.a. en række pligter for erhvervsdrivende på de tre lovområder (EU-harmoniseringslovgivning), som lovforslaget vedrører, og tillægger kontrolmyndighederne i EU-landene forskellige kontrolbeføjelser.

Forordningen er direkte gældende, men for overskuelighedens skyld gengives de erhvervsdrivendes pligter fra forordningen i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, og de eksisterende regler heri tilpasses til forordningen. Herudover indsættes bestemmelser i de tre love i lovforslaget, som gennemfører de beføjelser, som forordningen tillægger kontrolmyndighederne. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som er kontrolmyndighed. 
Lovforslag
Energistyrelsen
Erhverv
20-11-2020
20-01-2021
01-07-2021
2020/2021
23-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 2,312 MB
Høringsbrev 357,055 kB
Høringsliste 305,180 kB