Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen har foretaget en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer.

Formålet med sammenskrivningen er at overskueliggøre og lette anvendelsen af bekendtgørelsen i praksis. Herudover er der i bekendtgørelsesudkastet foretaget en enkelt ændring af § 7, som blev indført i forbindelse med bekendtgørelse nr. 1284 af 28. august 2020 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget enkelte konsekvensændringer og redaktionelle ændringer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
16-11-2020
16-01-2021
01-01-2021
2020/2021
19-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 915,987 kB
Høringsbrev 72,622 kB
Høringsliste 74,668 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 167,073 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,832 MB