Høring

Høring

Forslag til lov om certificering af cybersikkerhed

Lovforslaget supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019, forordningen om cybersikkerhed, som træder endeligt
i kraft den 28. juni 2021. Forordningen om cybersikkerhed har bl.a. til formål at højne cybersikkerheden inden for informations- og kommunikationsteknologier, og på den baggrund etableres en fælles europæisk ramme for certificering af cybersikkerhed. Der er tale om et hidtil ureguleret område både i Danmark og EU. Forordningen kræver visse gennemførelsesforanstaltninger. Med lovforslaget udpeges Sikkerhedsstyrelsen derfor som myndighed for cybersikkerhedscertificering i Danmark, og der fastsættes regler for, hvordan styrelsen fører kontrol med de forskellige aktører på området.
Lovforslag
Erhverv
16-11-2020
16-01-2021
28-06-2021
2020/2021
19-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 61,850 kB
Høringsliste 63,691 kB
Udkast til lov om certificering af cybersikkerhed 925,271 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 273,365 kB
Høringssvar
Høringssvar 632,261 kB