Høring

Høring

Forslag til lov om certificering af cybersikkerhed

Lovforslaget supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019, forordningen om cybersikkerhed, som træder endeligt
i kraft den 28. juni 2021. Forordningen om cybersikkerhed har bl.a. til formål at højne cybersikkerheden inden for informations- og kommunikationsteknologier, og på den baggrund etableres en fælles europæisk ramme for certificering af cybersikkerhed. Der er tale om et hidtil ureguleret område både i Danmark og EU. Forordningen kræver visse gennemførelsesforanstaltninger. Med lovforslaget udpeges Sikkerhedsstyrelsen derfor som myndighed for cybersikkerhedscertificering i Danmark, og der fastsættes regler for, hvordan styrelsen fører kontrol med de forskellige aktører på området.
Lovforslag
Erhverv
16-11-2020
16-01-2021
28-06-2021
2020/2021
19-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 61,850 kB
Høringsliste 63,691 kB
Udkast til lov om certificering af cybersikkerhed 925,271 kB