Høring

Høring

Revideret forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum)

Revideret forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum)

I perioden fra den 20. november 2019 til den 19. december 2019 sendte Transport- og Boligministeriet i ekstern høring et forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum) Se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63492

Forslag blev efterfølgende fremsat i Folketinget den 26. februar 2020 (L 118), men bortfaldt på grund af covid -19.

Transport- og Boligministeriet har udarbejdet vedlagte udkast til revideret lovforslag, som hermed sendes i høring.

Med lovforslaget vil kommunalbestyrelsen få mulighed for at undlade at stille krav om betaling af tillægskøbesummen, når der etableres almene boliger, private boliger og erhverv på eksisterende almene ejendomme.

Det oprindelige udkast omfattede kun forslag om etablering af almene boliger i eksisterende almene ejendomme, mens det reviderede udkast indeholder forslag om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve en tillægskøbesum eller dele heraf ved ændret anvendelse eller merudnyttelse af en almen boligafdelings ejendom beliggende uden for et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, med henblik på etablering af almene boliger, private boliger eller erhverv.

Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
23-10-2020
23-12-2020
01-02-2021
2020/2021
Elmir Tartic
eta@trm.dk
15-10-2020