Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Høring over udkast til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til ændring af vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær i høring.

Vejledningen ændres som følge af vedlagte Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser), som social- og indenrigsministeren fremsatte den 7. oktober 2020.
Vejledning
Social og omsorg
16-11-2020
16-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Lars Thøgersen
lth@sim.dk
15-10-2020