Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

§ 10 og § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2019 om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger indeholder bestemmelser om grundlaget for beregning og opkrævning af garantiprovision af lån for hvilke, der er stillet statsgaranti.

Af den nugældende bekendtgørelses § 10 og § 11 fremgår det, at beregning af garantiprovisionen for statsgarantien beregnes som 0,12 pct. p.a. af bidragshovedstolen og at aflønningsprovisionen beregnes som 0,03 p.a. af bidragshoved-stolen.

Det foreslås at ændre bekendtgørelsen således, at det præciseres, at garanti-provisionen for statsgarantien for hjemfaldslån beregnes som 0,12 pct. p.a. af lånets kontantrestgæld i stedet for bidragshovedstolen, og aflønningsprovision  som 0,03 pct. p.a. af lånets kontantrestgæld i stedet for bidragshovedstolen. Herudover foreslås det tilføjet, at garantiprovisionen beregnes af den samme restgæld, som realkreditinstituttet beregner bidrag på grundlag af.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
05-11-2020
05-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Pia Scott Hansen
psh@tbst.dk
12-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 68,453 kB
Forslag til ændringsbekendtgørelse 176,459 kB