Høring

Høring

Bekendtgørelser om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v.

Høring om forslag til omkostningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand samt ændring af ØR-bekendtgørelsen, bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed og spildevandsbekendtgørelsen
Bekendtgørelserne udmønter det lovforslag, der gennemfører aftale indgået den 15. maj 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om spildevandsselskabers klimatilpasning.

Lovforslaget har været i høring 24. august til 13. september 2020.

Høringen er fælles for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, da bekendtgørelserne og lovforslaget, som hjemler bekendtgørelserne, dækker begge ressortområder. 

Der henvises til høringsbrevet for yderligere information om bekendtgørelserne.

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft samtidig med lovforslaget 1. januar 2021.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-11-2020
06-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Lise Wesenberg Jensen
lwj@ens.dk
09-10-2020