Høring

Høring

Miljøvurdering af klima-lavbundsindsats

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet en miljøvurdering af klima-lavbundsindsatsen. Miljøvurderingen kortlægger og vurderer de mulige påvirkninger, som indsatsen kan medføre, og inddrager både de direkte og indirekte ændringer, der kan komme i miljøtilstanden.

Miljø- og Fødevareministeriets departement har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi. Bekendtgørelsen var i høring i perioden den 10. september 2020 til den 8. oktober 2020.

Her offentliggøres miljøvurderingen og tilhørende høringsbrev og -liste.
Miljøvurdering
Miljøstyrelsen
Miljøvurdering
06-11-2020
06-01-2021
2020/2021
Søs Engbo
sengb@mst.dk
09-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Miljøvurdering 915,868 kB
Høringsbrev 299,056 kB
Høringsliste 108,984 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 328,779 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,915 MB