Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bygningsreglement

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Indholdet af ændringsforslaget har afsæt i diverse dialoger og møder med repræsentanter fra branchen i 2020. Ændring af reglerne i BR18 vil forlænge overgangsordningen for anerkendte statikere til udgangen af 2021. Endvidere ændres reglerne om ventilation, så kravene til ventilation fremover er teknologineutrale. Derudover præciseres og ændres reglerne for bl.a. brandklasse 1, risikoklasser, den certificeredes virke og tilhørende dokumentation, afstandskrav til vej, trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde (small cells) samt installation af slangevinder og sprinkleranlæg i avlsbygninger.

Høringsfrist: 5. november 2020.

Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2021
Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
05-11-2020
05-01-2021
01-01-2021
2020/2021
Michelle Stubberup Jacobsen
mstu@tbst.dk
08-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 93,192 kB
Udkast til bekendtgørelse 72,822 kB
Økonomisk høring 61,915 kB
Høringsbrev 118,081 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 316,620 kB
Høringssvar
Høringssvar 11,387 MB