Høring

Høring

Høring over lov om ændring af hvidvaskloven

Høring over lov om ændring af hvidvaskloven

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til ændringer af hvidvaskloven i høring.

Det overordnede formål med ændringerne er sikre en direktivnær implementering af 4. hvidvaskdirektiv.

Ændringerne vil indgå i lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, som erhvervsministeren fremsætter for Folketinget den 8. oktober 2020.

Nærværende høring foretages således hen over tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.

Udkastet til lovændringer er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovændringerne senest den 20. oktober 2020, kl. 12.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk og sio@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Victor Saxlund

Kontaktperson: Victor Saxlund 

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 37 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
20-10-2020
20-12-2020
2020/2021
Victor Saxlund
vic@ftnet.dk
08-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 78,136 kB
Høringsbrev 219,953 kB
Høringsliste 181,718 kB