Høring

Høring

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd
Med lovforslaget foreslås det, at De Økonomiske Råds formandskab får til opgave at skulle foretage et uafhængigt eftersyn af de forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag. Eftersynet foretages for tiltag vedrørende offentlige indkomstoverførsler, offentligt forbrug, offentlige investeringer samt skatter og afgifter. Formandskabet fastlægger selv nærmere de konkrete emner, der tages op i eftersynet, samt rækkefølgen, hvorefter de behandles.

Det løbende eftersyn formaliseres, så finansministeren responderer på anbefalingerne efter et ”følg-eller-forklar”-princip i lighed med, hvad der i øvrigt er gældende i forbindelse med formandskabets eksisterende rolle som finanspolitisk
vagthund.

Herudover foreslås det med lovforslaget at reducere antallet af medlemmer i Det Økonomiske Råd som følge af fusioner af organisationer på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden.
Lovforslag
Finansministeriet
Samfundsøkonomi og statistik
03-11-2020
03-01-2021
01-02-2021
2020/2021
06-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 53,129 kB
Høringsbrev 167,600 kB
Lovforslag om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 797,188 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 278,038 kB
Høringssvar
høringssvar 219,874 kB