Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen implementerer dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Samtidig implementerer bekendtgørelsen dele af Danmarks forpligtelse til at sikre VE-fællesskabers ret til bl.a. at producere, forbruge, lagre og sælge vedvarende energi uden unødige reguleringsmæssige og administrative hindringer.

Ændringerne består bl.a. i en modernisering af fjernvarmesektorens produktionsbindinger, bestående i en ophævelse af brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet.

Derudover justeres samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden sammenligning med fossile alternativer.

Endvidere præciseres det nærmere, hvilken udstrækning den samfundsøkonomiske analyse skal have.

Endeligt ændres reglerne om aftagepligt til fjernvarme for at muliggøre en øget udnyttelse af overskudsvarme og egen VE-produktion, og forbrugerbindingerne til naturgasnettet skal afskaffes.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
30-10-2020
30-12-2020
01-01-2021
2020/2021
Lotte Bjergaard Jensen
LOBJE@ens.dk
02-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 78,429 kB
Høringsliste 91,060 kB
Høringsudkast til projektbekendtgørelsen 122,697 kB
Høringsnotat
Høringsnotat projektbekendtgørelsen 781,766 kB
Høringssvar
Samlede eksterne høringssvar Projektbekendtgørelsen 12,263 MB