Høring

Høring

Bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter

Bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter
Bekendtgørelser
Trafikinfrastruktur
06-11-2020
06-01-2021
01-01-2021
Med vedtagelsen af Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer, er der blevet indført en række produktkrav til de droneprodukter, som bringes i omsætning på det indre marked, til brug for lavrisiko droneoperationer. Bekendtgørelsen har til formål at tillægge kontrolmyndigheden de værktøjer, som muliggør en effektiv markedsovervågning. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på erhvervsdrivende, som bringer droner, der anvendes til lavrisiko droneoperationer (benævnt som droner i ”den åbne kategori”), i omsætning på det indre marked. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser, som giver mulighed for følgende: • Få adgang til forretningslokaler, lagerlokaler og transportmidler • Få adgang til de erhvervsdrivendes dokumenter, forretningsbøger og andre oplysninger vedr. droneproduktet • Vederlagsfrit udtage droneprodukter til test. • Mulighed for at sanktionere erhvervsdrivende, som har bragt et produkt i omsætning på det indre marked, som ikke er i overensstemmelse med produktkravene i Europa Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019.
2020/2021
Tonny Kofoed Olsen
toko@tbst.dk
02-10-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om markedsovervågning af droneprodukter 95,974 kB
Høringsbrev 91,060 kB
Høringsliste 42,214 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 108,764 kB
Høringssvar
Høringssvar 484,547 kB