Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed i høring.

Den nye bekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2021 og indeholder en ændring af miljømyndighedskompetencen forhavbrug, idet kompetencen for havbrug ved ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen samles i staten. Derved vil miljøgodkendelser og tilsyn for 12 havbrug blive flyttet fra kommunerne til Miljøstyrelsen, så styrelsen bliver miljømyndighed for alle 19 eksisterende havbrug.

Konkret betyder det, at bilag 2, listepunkt I 203 ophæves, og bilag 2, listepunkt I 205 ændres, så det omfatter alle havbrug, hvorefter Miljøstyrelsen bliver godkendelses- og tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for alle havbrug, uanset afstanden til kysten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 5. I samme forbindelse er der indsat en rækker overgangsbestemmelser for færdigbehandling af verserende sager om havbrug.

I øvrigt forslås § 69, stk. 2, ophævet, da Miljøstyrelsen ikke har kendskab til, at der findes anlæg, der fortsat er omfattet af bestemmelsen.

Udover de ovennævnte ændringer forekommer der enkelte lovtekniske rettelser og en ajourføring af den aktuelle administration omkring bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-10-2020
26-12-2020
01-01-2021
2019/2020
Mette Lumbye Sørensen
melso@mst.dk
29-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelses udkast 768,153 kB
Høringsbrev 108,718 kB
Høringsliste 133,922 kB
Høringsnotat
Høringnotat 238,288 kB
Høringssvar
Høringssvar 609,107 kB