Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge
Høring vedr. national klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge 

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge i høring.
Retningslinjen er i høring frem til fredag den 18. september 2020.

Autismespektrumforstyrrelser er en lidelse, der er kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Retningslinjen kommer med anbefalinger for farmakologiske og non-farmakologisk behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

Retningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
18-09-2020
18-11-2020
18-09-2020
2019/2020
Maria Herlev Ahrenfeldt
maha@sst.dk
29-09-2020