Høring

Høring

Offentlig høring af Miljøstyrelsens vindmøllevejledning

Miljøstyrelsens vindmøllevejledning

Høring af Miljøstyrelsens vejledning om vindmøllestøj

 

 Miljø- og Fødevareministeren udstedte i februar 2019 en ny vindmøllebekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/135.

 Ændringerne i vindmøllebekendtgørelsen medførte ændringer vedrørende:

1) Ændrede lydisolationstal for sommerhusområder, højere beskyttelsesniveau (ca. 4,5 dB højere beregningsresultater).

2) Tonetillæg ændret fra fast tillæg (0 eller 5 dB) til gradueret tillæg fra 0 til 6 dB afhængig af tonens tydelighed. Nyt bilag 2.

3) Korrektion i beregningsmetoden for støj fra vindmøller på havet. Korrektion for multiple refleksioner.

I forbindelse med ændringerne blev det besluttet, ligeledes at revidere Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller. Vindmøllevejledningen er med dette udkast revideret jf. de tre ovenstående punkter. Herudover er tilrettet ændringer vedrørende overgangsbestemmelser og andre tekniske ændringer.

Det skal bemærkes, at vindmøllevejledningen alene er af vejledende og fortolkende karakter, da al regulering af vindmøllestøj fastsættes jf. vindmøllebekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har blandt andet på denne baggrund vurderet, at vejledningen ikke er omfattet af reglerne vedrørende "lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter".

Høringsmaterialet er vedhæftet med en udgave, hvor ændringer er markeret samt en udgave, hvor udkastet ligger uden ændringer markeret. 

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar senest d. 26. oktober 2020 klokken 12.

Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse mst@mst.dk, cc. jesha@mst.dk, med angivelse af journalnummer 2019-4473. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Udkastet er sendt i høring hos relevante aktører – herunder kommuner. Høringsmaterialet er samtidig offentliggjort på høringsportalen og Miljøstyrelsens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til cand.scient.soc. Jens Schultz Thers, jesha@mst.dk, 22 35 16 32 

Med venlig hilsen,

Jens Schultz Thers 

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
26-10-2020
26-12-2020
18-12-2020
2019/2020
Jens Schultz Thers
jesha@mst.dk
28-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 95,884 kB
Høringsliste 56,666 kB
Endelig vindmøllevejledning 331,251 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 209,502 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,655 MB