Høring

Høring

Udkast til lovforslag om ændring af konkurrenceloven (Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven (Civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.)

Udkast til lovforslag om ændring af konkurrenceloven (Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven (Civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.)
Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1 af 11. december 2018 om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende marked (ECN+-direktivet). Med lovudkastet vil der blive indført et nyt civilt system for bøder til virksomheder i konkurrencesager til erstatning for det eksisterende strafferetlige system. Som supplement til adgangen til at udstede adfærdsmæssige påbud vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen endvidere få mulighed for at udstede strukturelle påbud. Derudover vil der blive indført nye muligheder for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af konkurrencesager. Der vil blive mulighed for at indkalde til interviews, udstede effektive tvangsbøder og under visse betingelser foretage kontrolundersøgelser i private hjem med retskendelse. Lovudkastet vil også give mulighed for at rette et bødekrav mod moderselskaber eller økonomiske efterfølgere. Derudover vil bøder pålagt en virksomhedssammenslutning kunne kræves betalt af sammenslutningens medlemmer. Lovudkastet vil også give mulighed for, at EU-landene kan bistå hinanden med at inddrive bøder, hvis aktiver tilhørende en virksomhed, der er blevet pålagt en bøde i ét EU-land, befinder sig i et andet EU-land. Endelig vil lovudkastet præcisere konkurrencemyndighedernes uafhængighed.
Lovforslag
Erhverv
26-10-2020
26-12-2020
04-02-2021
2019/2020
28-09-2020