Høring

Høring

Forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse

Forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse

Forslaget om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse sker i sammenhæng med forslaget om ændring af §§ 7-8 i teleloven som forventes at træde i kraft den 21. december 2020.

Nærværende forslag til en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse indeholder følgende ændringer:

  • At §§ 20-25 (og relevante henvisninger i § 1, stk. 3-4, § 2, stk.1, nr. 1- 4 og nr. 14-16 samt § 26) i BEK nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgørelsen) skal rykkes over i BEK nr. 462 af 23. maj 2016 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester (persondatasikkerhedsbekendtgørelsen), der ligesom bestemmelserne anført overfor, er udstedt med hjemmel i telelovens § 8.

  • Udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester bliver omfattet af reglerne i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.

  • Der er ligeledes foretaget enkelte konsekvensrettelser i forhold til reaktions- og sanktionsbestemmelser samt klageadgang. Rettelserne er ikke en ændring af retsstilling, men en tydeliggørelse heraf, da rettelserne alle er hjemlet i teleloven.

Høringsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 15, og eventuelle høringssvar bedes sendes til privacypost@erst.dk med kopi til rumhaj@erst.dk og ningus@erst.dk  med angivelse af journalnummer 2020-10813.

Forslaget om en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse planlægges at skulle træde i kraft den 21. december 2020.

Der henvises til høringsbrev og udkast til lovforslaget m.v. nedenfor.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
23-10-2020
23-12-2020
2019/2020
Rumaisa Hajaj Kaltoum
RumHaj@erst.dk
25-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 244,033 kB
Forslag til ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse 248,999 kB
Høringsliste 198,012 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 228,531 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,597 MB