Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Vejledningen er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter bestilling fra Sundhed og Ældreministeriet om opdatering af Vejledning om omskæring af drenge VEJ 9267  af 18. februar 2014 efter styrelsen i februar 2020 har udgivet Notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Vejledningen har således til formål at opdatere det gældende regelsæt vedrørende ikke-terapeutisk omskæring af drenge på baggrund af de analyser og konklusioner, der er beskrevet i Notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Formålet er at præcisere og tydeliggøre autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med ikke-terapeutisk omskæring af drenge. Dette gælder særligt i relation til hygiejne, operationsmetode, valg og brug af bedøvelse og smertelindrende behandling samt information til dreng og forældre.

Vejledning
Sundhed
22-10-2020
22-12-2020
2019/2020
Christine Norup
cgn@stps.dk
25-09-2020