Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring.


Der henvises til høringsbrevet for en nærmere beskrivelse af høringens indhold.


Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 22. oktober 2020 og bedes sendt til  emo-info@ens.dk, cc. hbb@ens.dk med henvisning til journalnummer 2019-86081.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-10-2020
22-12-2020
01-01-2021
2019/2020
Heidi Breer Bech
hbb@ens.dk
24-09-2020

Dokumenter