Høring

Høring

Høring om udkast til lovforslag om udvidet producentansvar på plastprodukter

Høring om udkast til lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven (implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar)

Lovforslaget implementerer de nye bestemmelser om udvidet producentansvar i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (engangsplastdirektivet).

Engangsplastdirektivet medfører, at der skal etableres nye producentansvarsordninger på en række engangsplastprodukter og på fiskeredskaber, der indeholder plast. Alle ordningerne skal, lige som de eksisterende producentansvarsordninger, overholde affaldsdirektivets minimumskrav. Som noget nyt stiller engangsplastdirektivet krav om, at producenter af engangsplastprodukter skal afholde omkostningerne til oprydning af henkastet affald og til indsamling af affald, der er blevet kasseret i offentlige indsamlingssystemer.

De produkter som bliver omfattet af udvidet producentansvar er følgende: engangsplastprodukter i form af fødevarebeholdere, indpakningsposer og -folier, drikkevarebeholdere, drikkebægre, letvægtsplastbæreposer, vådservietter, balloner og filtre til tobaksvarer samt fiskeredskaber, der indeholder plast.


Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
18-11-2020
18-01-2021
01-07-2021
2020/2021
23-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 193,143 kB
Høringsliste 117,517 kB
Udkast til lovforslag 1,769 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 337,585 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,597 MB