Høring

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Ændringerne foreslås henblik på at sikre en mere direktivnær implementering, og at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af miljøvurderingsloven, jf. udkast til lovforslag om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven, som forventes fremsat i Folketingets åbningsuge. Ændringerne foreslås således i lyset af EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet i miljøvurderingsloven.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
21-10-2020
01-01-2021
01-01-2021
Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører i henhold til lovbekendtgørelse nr. 520 af 01. maj 2019 en screening af de relevante ændringer. Screeningsafgørelsen vil inden udstedelsen af bekendtgørelsen blive offentliggjort på Høringsportalen.dk. Screeningsafgørelsen er offentliggjort på Høringsportalen den 12. oktober 2020. Klagefristen for screeningsafgørelsen udløb den 9. oktober 2020.
2019/2020
Julia Brandt-Jensen
jubra@mfvm.dk
23-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 132,834 kB
Høringsliste 129,796 kB
Høringsbrev 77,425 kB
Screeningsafgørelse 189,308 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 62,694 kB
Høringssvar
Høringssvar 281,100 kB