Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Bekendtgørelsesudkastene har til formål at fastsætte krav om, at førere af selvbalancerende køretøjer, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul skal anvende en fastspændt cykelhjelm under kørsel. Overtrædelse heraf vil kunne straffes med bøde.

Derudover er indledningen i begge bekendtgørelser tilpasset, herunder som følge af, at Færdselsstyrelsen er blevet en selvstændig styrelse pr. 1. januar 2020

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
19-10-2020
19-12-2020
01-11-2020
2019/2020
21-09-2020