Høring

Høring

Supplerende høring: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.).

Supplerende høring: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Landsbyggefondens rammer i 2021-26, forlængelse af differentieret grundkapital, sammenlægning af boliger m.v.) i høring med høringsfrist den 18. august 2020.

I boligaftalen af 19. maj 2020 har parterne aftalt at forlænge den kommunale grundkapital ved etablering af almene boliger på det nuværende niveau frem til 2026. Forlængelsen fremgår af ovenstående lovforslag.

Der er ikke i boligaftalen taget direkte stilling til spørgsmålet om, hvorvidt forlængelsen også skal gælde for friplejeboligleverandørens kapitalindskud, som siden friplejeboliglovens vedtagelse har fulgt den kommunale grundkapital.

Det er efterfølgende besluttet, at udkast til lovforslag vedrørende boligaftalen ændres med henblik på at indsætte et forslag om en ændring af § 12, stk. 1, 2. pkt., i lov om friplejeboliger, således at anskaffelsessummen for tilsagn til friplejeboliger givet i perioden til og med den 31. december 2026 finansieres med et kapitalindskud af friplejeboligleverandøren svarende til den kommunale grundkapital, der er aftalt i boligaftalen.


Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
18-09-2020
18-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Jacob Østlund Jacobsen
jaj@tbst.dk
11-09-2020