Høring

Høring

Udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse
Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.:
Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. har til formål at skabe klarere rammer for udlejning af sommerhuse m.v. og er udtryk for både en modernisering og en forenkling af praksis for, hvornår Erhvervsstyrelsen anser, at udlejning af sommerhuse må betragtes som erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig.

Udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse:
Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse har til formål at bidrage til, at kommunerne i deres planlægning inddrager gode løsninger på støj, renovation, trafik og de store sommerhuses ”aftryk” m.v. i de rekreative sommerhusområder, med henblik på at sikre at større sommerhuse ikke bliver til gene for det øvrige sommerhusmiljø.

Spørgsmål og svar:
I løbet af høringsperioden vil Erhvervsstyrelsen løbende offentliggøre indkomne spørgsmål til høringen og afgivne svar på spørgsmålene på https://boligejer.dk/erhvervelse under fanen "Høringer, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område".Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
08-10-2020
08-12-2020
2019/2020
10-09-2020