Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af selskabsloven

Lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber og gennemførelse af direktivet om brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret
Lovforslaget har til formål at gøre det lettere for et iværksætterselskab at blive omregistreret til et anpartsselskab ved at indbetale restkapitalen, dvs. differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital. Samtidig foreslås det, at fristen for omregistrering forlænges med 6 mdr. fra den 15. april til den 15. oktober 2021.

Herudover har lovforslaget til formål at gennemføre digitaliseringsdirektivet, der skal understøtte det digitale marked. Det indebærer tilpasninger af Erhvervsstyrelsens it-systemer så dokumenter kan gemmes i et maskinlæsbart og søgbart format eller som strukturerede data, ændrede frister for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med stiftelsessager samt udvidelsen af de oplysninger, som skal udveksles og være tilgængelige via registersammenkoblingssystemet (BRIS). Ydermere foreslås det, at der fastsættes nærmere regler om udveksling af oplysning om personer, som er frataget retten til at være i ledelsen af et selskab.

Erhvervsstyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 12.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
06-10-2020
06-12-2020
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Erhvervsministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.
2019/2020
Sofie Christensen
sofchr@erst.dk
09-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 196,375 kB
Høringsliste 205,787 kB
Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven 414,897 kB