Høring

Høring

Høring over lov om ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (Præcisering af undtagelse for tredjepartsindhold på offentlige organers websteder eller mobilapplikationer)

Med den foreslåede ændring af loven præciseres betydningen af tredjepartsindhold i § 1, stk. 5, nr. 5, med henblik på at imødekomme den tvivl, der har været om anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen. Præciseringen følger formålet med og intentionen med direktivet og fastlægger, at det ikke er tredjepartsindhold, når ét offentligt organ leverer indhold til et andet offentligt organs websted eller mobilapplikation. Det er således det eller de offentlige organ(er), der har udviklet, finansieret eller har kontrol over indholdet, der skal sikre, at indholdet er tilgængeligt efter de krav, der følger af webtilgængelighedsloven.

Lovforslag
Samfundsstruktur
02-10-2020
02-12-2020
01-02-2021
2019/2020
Cæcilie Aggerbeck
CKAGG@digst.dk
04-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændringslov 304,225 kB
Høringsbrev 157,498 kB
Høringsliste 141,053 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 487,348 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,845 MB