Høring

Høring

Høring vedr. vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Høring vedr. vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Vejledningerne tolker på de nye krav om henteordninger, sorteringskriterier og krav om brug af piktogrammer, som fremgår af den reviderede affaldsbekendtgørelse.

De nye vejledninger indeholder henholdsvis retningslinjer for sorteringskriterier af de husstandsindsamlede fraktioner samt retningslinjer for, hvordan kommunerne kan indrette deres indsamlingsordninger.

Miljø- og Fødevareministeriets høring over affaldsbekendtgørelsen kan findes her: https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64272.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
01-10-2020
01-12-2020
01-12-2020
2019/2020
Marie Førby
marfo@mst.dk
02-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 192,767 kB
Høringsliste 110,771 kB
Udkast til vejledning om sorteringskriterier 1,426 MB
Udkast til vejledning om indsamlingsordninger 1,615 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 736,769 kB
Høringssvar
Høringssvar 17,648 MB