Høring

Høring

Udkast til ny IPM-bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om pligt til anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af plantebeskyttelsesmidler
Bekendtgørelsesudkastet er en opfølgning på tillægsaftalen fra januar 2019 til "Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021". Bekendtgørelsen vil bl.a. have hjemmel i den nye bestemmelse i kemikalielovens § 38 og sætte rammerne for et nyt krav om årlig udfyldelse af et IPM-pointskema. Kravet gælder landbrug med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og hvor der er jord i omdrift på hele eller dele af arealet. En ny vejledning til bekendtgørelsen, der også sendes i høring her, indeholder en nærmere beskrivelse heraf.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
29-09-2020
29-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Claus-Peter Clausen
clcla@mfvm.dk
01-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkastet 928,601 kB
Høringsbrevet 144,639 kB
Vejledningsudkast til bekendtgørelsen 2,194 MB
Høringslisten 420,837 kB