Høring

Høring

Udkast til ny IPM-bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om pligt til anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af plantebeskyttelsesmidler
Bekendtgørelsesudkastet er en opfølgning på tillægsaftalen fra januar 2019 til "Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021". Bekendtgørelsen vil bl.a. have hjemmel i den nye bestemmelse i kemikalielovens § 38 og sætte rammerne for et nyt krav om årlig udfyldelse af et IPM-pointskema. Kravet gælder landbrug med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og hvor der er jord i omdrift på hele eller dele af arealet. En ny vejledning til bekendtgørelsen, der også sendes i høring her, indeholder en nærmere beskrivelse heraf.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
29-09-2020
29-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Claus-Peter Clausen
clcla@mfvm.dk
01-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkastet 928,601 kB
Høringsbrevet 144,639 kB
Vejledningsudkast til bekendtgørelsen 2,194 MB
Høringslisten 420,837 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 312,118 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,607 MB