Høring

Høring

Høring vedr. lov om ændring af barselsloven, lov om sygedag-penge og forskellige andre love

Høring vedr. lov om ændring af barselsloven, lov om sygedag-penge og forskellige andre love
Lovforslaget, som sendes i høring, udmønter bl.a. den politiske aftale indgået mellem regeringen og Folketingets øvrige partier den 16. juni 2020 om udvidet ret til sorgorlov for forældre, der mister et barn under 18 år.
Lovforslag
Arbejdsmarked
08-09-2020
08-11-2020
01-01-2021
2019/2020
28-08-2020