Høring

Høring

Mineraluldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmateriale med indhold af syntetiske mineralfibre.

Arbejdstilsynet har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre (mineraluldsbekendtgørelsen) i overensstemmelse med den politiske enighed i arbejdsmiljøforligskredsen fra maj 2020 om en ny model for regulering.

Det indebærer bl.a., at:

- Der er indsat en definition for hhv. gammel og ny mineraluld

- Ny mineraluld reguleres på niveau med regler i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

- Gammel mineraluld reguleres på niveau med regler i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materiale (kræftbekendtgørelsen) med visse undtagelser.

Bekendtgørelser
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
28-09-2020
28-11-2020
01-01-2021
2019/2020
28-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsen 71,668 kB
Høringsliste 559,042 kB
Høringsbrev 465,420 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 127,720 kB
Høringssvar
Høringssvar fra MBR 621,281 kB
Høringssvar fra Rockwool 155,457 kB