Høring

Høring

Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne

Hermed udkast til "faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne" i høring. 
De faglige kvalitetskrav og anbefalinger tager udgangspunkt i det samlede behandlingsforløb for ukompliceret høretab og understøtter dermed styrket og ensartet kvalitet i høreapparatbehandlingen i såvel offentlig regi som privat regi, hvor der ydes offentlig tilskud til behandlingen.

I materialet opstilles krav til standardiserede undersøgelser, faciliteter og udstyr i behandlingsforløbet: Indledende undersøgelser og audiologisk anamnese, visitation, udredning med henblik på høreapparatbehandling, behandling af høreapparat samt genudlevering af høreapparater. Materialet indeholder desuden en beskrivelse af krav til kompetencer hos fagpersoner, der arbejder med høreapparatbehandling samt forslag til indikatorer for fremtidig monitorering af området.

Adressaterne på høringslisten modtager høringsmaterialet. 

Bemærkninger til høringsudkastet bedes fremsendes elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning, på plan@sst.dk senest d. 29. september 2020. 
I mailens emnefelt bedes flg. tekst anført: "Høring: Kvalitetskrav til høreapparatbehandling, navn på høringspart samt sagsnr. 04-9999-110". 

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Morten Bundgaard mobu@sst.dk


Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
29-09-2020
27-11-2020
2019/2020
01-09-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 953,589 kB
Høringsbrev 113,006 kB
Høringsparter 12,006 kB
Høringssvar
Audiologi SDU_ÅMG 206,939 kB
Dansk Erhverv 218,104 kB
DSOHH 908,742 kB
DTHS 93,947 kB
FORCE, TAL 129,676 kB
Frie høreklinikker 136,466 kB
HØPA 151,847 kB
Høreforeningen 704,175 kB
KL 45,719 kB
PAKS 188,790 kB
Region Hovedstaden 120,654 kB
Region Midtjylland 204,062 kB
Region Nordjylland 113,5 kB
Region Syddanmark 570,273 kB
Ældre Sagen 81,143 kB
Fælles udtalelse PAKS, Frie høreklinikker og Hørnu 153,535 kB
Arbejdsgruppen for Fremtidens Hørerehabilitering 283,456 kB
DØNHO 126,866 kB
Dansk Industri 114,183 kB
HørNu 635,038 kB