Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen)

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen)
Bekendtgørelsen udmønter en tilskudspulje til fremme af individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr i bygninger uden for områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme.

Baggrunden for høringen er ændringer til bekendtgørelse nr. 853 om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr. 

Bekendtgørelsen er dels en udmøntning af initiativer fra Energiaftalen af 29. juni 2018 og dels en udmøntning ændringer af ordningen fra Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020. 

Det er muligt for energitjenesteleverandører at ansøge om at blive prækvalificeret fra 27. august 2020. Indkaldelse til ansøgning fremgår af Energistyrelsens hjemmeside, hvor øvrige dokumenter, ansøgningsblanketter og vejledninger for ordningen også vil blive offentliggjort.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen) bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 10. september 2020.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-09-2020
10-11-2020
01-10-2020
2019/2020
Jens Peter Vedel
jepv@ens.dk
27-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 142,396 kB
Høringsliste 117,882 kB
Bekendtgørelse Skrotningsordningen 538,004 kB
Høringsnotat
Eksternt høringsnotat- Skrotningsordningen 471,548 kB
Internt høringsnotat- Skrotningsordningen 427,620 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 3,299 MB
Interne høringssvar 453,182 kB