Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Baggrunden for høringen er ændringer i bekendtgørelse nr. 852 af 10. juni 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder som følge af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020.

Bekendtgørelsen udmønter en markedsbaseret tilskudspulje i 2020-2030, som målrettes konverteringer væk fra anvendelse af fossil energi, tilskud til energieffektivisering af de processer mv., som ikke i dag kan konverteres til el samt elektrificering og energieffektivisering af intern transport (gaffeltrucks, traktorer mv.) i fremstillingserhverv, landbrug mv. 

Tilskudspuljen har med Klimaaftalen fået tildelt flere midler og er blevet udvidet til at starte i 2020. Det foreslås derfor at puljen starter 1. oktober 2020.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-09-2020
10-11-2020
01-10-2020
2019/2020
Christina Hjarnø Lorentzen
chhl@ens.dk
27-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse for erhvervspuljen 903,332 kB
Høringsbrev 209,519 kB
Høringsliste 206,130 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 600,936 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 3,451 MB