Høring

Høring

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Bekendtgørelsen udstedes som led i udmøntningen af initiativer i klimaaftalen af 22. juni 2020 for energi og industri m.v., og vil føre til et antal ændringer ift. bekendtgørelse nr. 851 af 10. juni 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Med udstedelsen af den nye bekendtgørelse vil den gældende bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse ophæves.

Med klimaaftalen er der desuden afsat flere midler til tilskudsordningen, og dens åbning forventes fremrykket til den 15. oktober 2020.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
17-09-2020
17-11-2020
15-10-2020
2019/2020
Anna Noushin Thestrup
ant@ens.dk
27-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast til ny bekendtgørelse 717,808 kB
Høringsliste 143,308 kB
Høringsbrev 256,405 kB
Høringsnotat
Høringsnotat over eksterne høringssvar 496,216 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 8,067 MB