Høring

Høring

Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning

Høring om forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven og lov om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v.)
Lovforslaget gennemfører aftale indgået den 15. maj 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om spildevandsselskabers klimatilpasning.
aftalen og vedrører således primært rammerne for spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning. 

Det foreslås bl.a. at udvide og ensrette reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes projekter, som foregår i samarbejde med andre parter i øvrigt, så reglerne ensrettes for alle projekttyper og for hele spildevandsforsyningsselskabernes ansvarsområde, og at de nuværende regler om medfinansieringsprojekter ophæves.

Desuden foreslås det bl.a., at der for spildevandsforsyningsselskabernes takstfinansierede indsats i forhold til håndtering af tag- og overfladevand indføres krav om, at dette sker til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
13-09-2020
13-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Lise Wesenberg Jensen
lwj@ens.dk
24-08-2020

Dokumenter