Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. i høring.

 

Den nye bekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. oktober 2020 og indeholder visse konsekvensændringer som følge af ændringer i cirkulære nr. 10222 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v.

 

Udover de ovennævnte ændringer forekommer der en række lovtekniske rettelser og en ajourføring af den aktuelle administration omkring bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
04-09-2020
04-11-2020
01-10-2020
2019/2020
Vanja Salkic
Vasal@mst.dk
21-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 356,604 kB
Høringsbrev 142,454 kB
Høringsliste 366,827 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 274,920 kB
Høringssvar
Høringssvar Danmarks Jægerforbund 219,045 kB