Høring

Høring

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning)

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning)
Lovforslaget fremsættes som følge af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. 

Det foreslås med lovforslaget, at der indsættes en forpligtelse for opstillere af VE-anlæg til, at betale et engangsbeløb svarende til 125.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles. 
Det følger af lovforslaget, at der i forvejen er en forpligtelse for opstillere til at betale et engangsbeløb, svarende til 88.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles. Lovforslaget medfører derfor alene en forhøjelse af beløbet.
Med lovforslaget hæves indbetalingen til grøn pulje som en konsekvens heraf til 165.000 kr. pr. MW for åben-dør-havvindmøller, 40.000 kr. pr. MW for visse solcelleanlæg, samt 92.000 kr. for vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i de teknologineutrale udbud.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-09-2020
09-11-2020
01-01-2021
2019/2020
Gudny Sjøfn Olafsdottir
gsno@ens.dk
19-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ekstern høringsliste 57,481 kB
Udkast Lovforslag om ændring af Grøn Pulje 203,835 kB
Høringsbrev 57,214 kB
Høringsnotat
Høringsnotat Grøn pulje 307,396 kB
Høringssvar
Grøn Pulje høringssvar 1,059 MB