Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.
Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10a, 11a og bilag VIIa, samt dele af VE-direktivet artikel 24, stk. 1. 

Med ændringen præciseres, at retten til fakturerings- og forbrugsoplysninger også gælder for forbrugere uden en individuel eller direkte kontrakt med den energileverandør, der anvendes til kollektive anlæg til opvarmning, køling og varmt brugsvand i ejendomme med flere lejligheder og bygninger til flere formål.

Der stilles desuden skærpede krav til hyppigheden af fakturerings- og forbrugsoplysninger, når der er fjernaflæselige anordninger til rådighed. 

Der indføres mere nyttige og fuldstændige faktureringsoplysninger samt gratis adgang til fakturaer og faktureringsoplysninger samt passende adgang til målings- og faktureringsoplysninger.

Endelig udvides fjernvarme- og fjernkølingsdistributionsselskabernes oplysningspligt over for deres kunder, således at andelen af vedvarende energi ift selskabets samlede produktion af henholdsvis varme eller køling skal offentliggøres.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-09-2020
11-11-2020
25-10-2020
2019/2020
Lotte Bjergaard Jensen
LOBJE@ens.dk
17-08-2020

Dokumenter