Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Det foreslåede bekendtgørelsesudkast har primært til hensigt at sikre en nødvendig justering af tilskudssatserne og ændre mulighederne for tidsbegrænset anerkendelse som oparbejdningsvirksomhed. Disse ændringer gennemgås nedenfor.

Herudover er der foretaget en række præciseringer og konsekvensrettelser m.v.

Tilskudssatserne

Styrelsen er opmærksom på, at der er behov for at foretage en justering af tilskudssatserne for at sikre, at der ved udgangen af 2022 opnås balance i gebyr-og tilskudsordningen.

Styrelsen har på den baggrund foretaget en økonomisk beregning, der viser, at bekendtgørelsens tilskudssatser skal nedsættes med 12 øre pr. kg.

Mulighed for tidsbegrænset anerkendelse som oparbejdningsvirksomhed

Styrelsen har med bekendtgørelsesudkastet foreslået en ændring i § 20, stk. 7, om mulighederne for tidsbegrænsede anerkendelser af oparbejdningsvirksomheder.

Ændringen har til hensigt at præcisere, at tidsbegrænsede anerkendelser kan meddeles til nyetablerede virksomheder og kun i en begrænset periode.

I relation til anerkendelsesperioden foreslås det konkret, at en tidsbegrænset anerkendelse har en varighed på et halvt år, der dog under særlige omstændigheder kan forlænges i én periode på et halvt år.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
25-09-2020
25-11-2020
01-01-2021
2019/2020
14-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 151,325 kB
Høringsliste 105,213 kB
Bekendtgørelse 349,709 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 200,469 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,365 MB