Høring

Høring

Høring af forslag til landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne

Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne

Landsplandirektivet indeholder forslag til de planmæssige rammer for den fremtidige udvikling af Svanemøllens Kaserne i Københavns Kommune.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
09-10-2020
09-12-2020
06-11-2020
Ikraftrædelsesdatoen er foreløbig.
2019/2020
Jeppe Fisker Jørgensen
jepfis@erst.dk
13-08-2020