Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vej-transport i høring.

Frist for bemærkninger er den 4. september 2020.

Det overordnede formål med ændringsbekendtgørelsen er at gennem-føre ændringsforordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020, der ændrer køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006) og takografforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014).

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
04-09-2020
04-11-2020
01-10-2020
2019/2020
07-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 138,768 kB
Udkast til ændring af bekendtgørelsen 349,697 kB
Høringsliste 90,852 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 120,323 kB
Høringssvar
Høringssvar 666,733 kB