Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed (Implementering af direktivet om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation for så vidt angår sikkerhed i net og tjenester)

Lovforslag
Forsvar
27-08-2020
27-10-2020
21-12-2020
2019/2020
30-07-2020