Høring

Høring

Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension


Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale indgået den 15. juni 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler, og om at der skal oprettes en statslig fond (Rekapitaliseringsfonden), som kan yde investeringer til større, ellers sunde, samfundsbærende danske virksomheder, der ellers har vanskeligt ved at finde villige investorer som følge af coronakrisen
Lovforslag
Arbejdsmarked
31-07-2020
30-09-2020
01-09-2020
Bemærk at visse dele af lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende
2019/2020
Mette Stisen Flyger
msf@bm.dk
24-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 1,223 MB
Høringsbrev 89,009 kB
Høringsliste 71,523 kB
Høringssvar
Samlet høringssvar 3,253 MB