Høring

Høring

Ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil (konsumægsbekendtgørelsen)

Som led i den såkaldte småskalapakke foreslås der ændringer i konsumægsbekendtgørelsen primært som følge af de ændrede grænser for stalddørssalg i autorisationsbekendtgørelsen. Der foreslås ændringer i prøveprogrammet, og der foreslås et nyt prøveprogram for dyr, som ikke stammer fra godkendte rugerier eller registreret opdræt. Der åbnes også mulighed for at benytte vogterhunde til høns.
Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
16-08-2020
16-10-2020
01-01-2021
2019/2020
20-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til bekendtgørelse 577,392 kB
Høringsbrev 216,765 kB
Høringsliste 221,280 kB
Høringsliste 111,625 kB