Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ændres på baggrund af vedtagelse af lov nr. 1063 af 30. juni 2020 om godkendelse og syn af køretøjer, som træder i kraft den 1. september 2020.

 

Med lovændringen opdateres den retlige ramme for reglerne om godkendelse af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

 

Opdateringen af godkendelsesreglerne skyldes gennemførelse af forordning 2018/858 om godkendelse af motorkøretøjer m.v., der sammen med forordning 168/2013 om godkendelse af to- og trehjulede køretøjer m.v. og forordning 167/2013 om godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer udgør det primære grundlag for godkendelse af nye køretøjer m.v.

 

Høringen af bekendtgørelser som sikrer gennemførelse af forordningerne i forhold til blandt andet EU-typegodkendelse af køretøjer m.v. fremstillet i ubegrænsede serier, typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier og udpegelse af tekniske tjenester er afsluttet og forventes at træde i kraft 1. september 2020.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
14-08-2020
14-10-2020
01-09-2020
2019/2020
17-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 94,653 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelsen 112,449 kB
Høringsliste 87,438 kB